">
 • A situación actual desta edificación e a súa contorna, contrasta co esforzo realizado nos últimos anos polo Goberno do Parido Popular, que levou a cabo actuacións para rescatar esta fortaleza, a través dun ambicioso programa, destinado máis dun millón de euros
 • No eido das expropiacións, o Goberno de Martiño Noriega leva máis dun ano para resolver as alegacións que se fixeron ao inicio do expediente
 • Esta situación non fai máis que confirmar a falta de interese de Mariño Noriega polos proxectos dinamizadores para esta cidade
 • Santiago de Compostela, 20 de abril de 2018. O Grupo Municipal Popular denuncia o total desinterese do Goberno de Compostela Aberta polas actuación programadas para a recuperación do Castelo da Rocha, situado preto da liña férrea na parroquia de Conxo, tal e como quedou reflectido no Pleno do xoves. A preguntas dos Populares, o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, deixou claro que o Plan especial da Rocha non é prioritario para o Goberno de Compostela Aberta.

  A situación actual desta edificación e a súa contorna contrasta coas labores realizadas nos últimos anos polo Goberno do Parido Popular, que levou a cabo distintas actuacións para rescatar e poñer en valor os restos dunha das máis importantes fortalezas medievais de Galicia, a través dunha importante actividade arqueolóxica e o complemento de labores de investigación, protección, promoción e difusión aos que se leva destinado un importante montante económico, que superou xa o millón de euros.

  Para levar a cabo o Plan Especial, Compostela Aberta debería realizar as correspondentes expropiacións, posto que sen elas é imposible facer traballos na contorna do castelo, como co aparcamento ou os accesos.

  Neste momento, só se ten programado un gasto de 100.000 euros para traballar no recinto pechado, polo que será o único que poida facer o Goberno de Martiño Noriega nesta lexislatura, así que con sorte, en maio de 2019, o Goberno de Compostela Aberta só haberá investido dita cantidade, insuficiente para executar o Plan Especial.

  Para o Grupo Municipal Popular é incomprensible que o Goberno de Martiño Noriega leve máis dun ano para resolver as alegacións que se fixeron ao inicio do expediente e do procedemento de expropiación.

  Cabe sinalar que o Pleno do Concello aprobara as Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado (EDUSI) con tres fases de investimento: 100.000, para a intervención no ámbito do Castelo, concretamente no xacemento; 250.000, para o acceso a este xacemento; e 650.000 euros, para o planeamento e as conexións, pero no reaxuste económico deste documento, Compostela Aberta decidiu retirar a parte correspondente a planeameto e conexións que implicaba o maior esforzo inversor, polo que evidentemente, esta actuación queda reducida ao mínimo, perdendo así o seu valor.

  De todos é sabido que aínda que está aprobada a petición de inclusión da primeira fase de EDUSI por un importe de 100.000 euros, sen as expropiacións a segunda non se poderá levar a cabo, polo que se ve claramente que este proxecto non será realidade grazas á desidia do Goberno de Compostela Aberta.

  Esta situación non fai máis que confirmar a falta de interese de Mariño Noriega polos proxectos dinamizadores para esta cidade, aínda que despois non deixe de proclamar a necesidade de crear novos produtos turísticos para crear atractivos máis allá da Catedral e o Casco histórico, pero a realidade po seu Goberno é moi distinta, posto que á hora de traballar a prol de este obxectivo todo son desculpas.

  Cabe lembrar, que no mes de abril de 2015, se publicou no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o anuncio da aprobación definitiva do Plan especial de Protección e Acondicionamento do Parque Arqueolóxico da Rocha e no ano 2016 levouse a cabo á aprobación do proxecto técnico de expropiación e a finais dese mesmo ano anunciouse a exposición pública do proxecto.

  Lembrar que no traspaso de poderes que o Goberno do Partido Popular realizou a Compostela Aberta en xuño de 2015, presentouse un extenso informe no que se reflectía a previsión de novas actuacións para continuar coa posta en valor do Castelo da Rocha, cun primeiro paso a través do procedemento de expropiación dos terreos necesarios para un aparcamento, unha edificación dotacional ou camiños interiores para o acceso aos restos do monumento.

  Martiño Noriega atopouse xa cun plan de traballado en marcha e non foi quen de continualo, polo que a recuperación desta edificación terá que esperar.

  • Alejandro Sánchez-Brunete ofreceu hoxe unha rolda de prensa na que presentou a moción que o Grupo Popular levará ao Pleno por mor do altercado coa policía protagonizado pola parlamentaria Paula Quinteiro • Sánchez-Brunete insistiu en que con esta moción preténdese facer un reconoñecemento á Policía, o seu traballo e a súa paciencia, así como reprobar o comportamento da deputada Santiago de Compostela, 18 de abril de 2018. O concelleiro do Grupo Municipal Popular, Alejandro Sánchez-Brunete, manifestou que “o grupo institucional das Mareas en Santiago debe rectificar e debe situarse á altura da cidade. Santiago non pode ser a capital do vandalismo político, ten que ser a capital do civismo e a urbanidade política”, polo que insistiu que o Goberno de Martiño Noriega tería que deixar de banalizar os comportamentos incívicos. Sánchez-Brunete ofreceu hoxe unha rolda de prensa na que presentou a moción que o Grupo Popular levará ao Pleno por mor do altercado coa policía protagonizado pola parlamentaria Paula Quinteiro a madrugada do 19 de marzo nas rúas da capital de Galicia, esta moción xa foi rexistrada o pasado 27 de marzo. Para o Grupo Municipal Popular, “trátase dun altercado que da pé a un encubrimento político dos feitos por parte do concelleiro de Seguridade, que hai unha semana, nuns micrófonos de radio, negou o que era xa sobradamente coñecido como que a parlamentaria intentou furtar material da Policía Local., o que supón encubrir un comportamento que va máis alá do incívico para situarse na fronteira do delitivo”. Alejandro Sánchez-Brunete insistiu en que con esta moción preténdese facer un reconoñecemento á Policía, o seu traballo, a súa paciencia e ao seu carácter estoico ante as afrontas do seu propio goberno. Ademais, esta moción fai unha reprobación da deputada, ademais de propoñer que o Parlamento considere a conveniencia de adoptar algunha medida na Cámara galega. Sánchez-Brunete destacou que “este altercado afectou á cidade de Santiago como municipio, pero tamén como sede das institucións autonómicas, situación que ven seguida dun exercicio de cinismo do alcalde, ao calificar o incidente de menor, o que supón como mínimo frivolizar, banalizar a violencia e de conivencia con actitudes violentas”.
  >
 • O Goberno de Compostela Aberta segue confundindo aos veciños cunha idea que non chega a ser nin un proxecto, o que impide que poida ser unha realidade nun futuro próximo
 • Para o Grupo Municipal Popular, o alcalde iniciou unha marcha cara adiante sen pensar nas consecuencias medio ambientais para a capital de Galicia e incluso para concellos limítrofes, nos que se afecta a zonas incluídas na Rede Natura europea
 • O Grupo Municipal Popular insiste en que única a alternativa que permite empregar os fondos europeos é a que a do único proxecto existente
 • Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018. As familias santiaguesas terán que pasar de pagar os case 20 euros que aboan agora polo recibo da auga a unha media de case 62, o que supón máis da tripla, se o Goberno de Martiño Noriega perde os fondos europeos para a construción da nova depuradora para Santiago.

  O Goberno de Compostela Aberta segue confundindo aos veciños cunha idea que non chega a ser nin un proxecto, posto que carece de bases para poder ser unha realidade nun futuro próximo, xa que tan só está apoiado por un informe de 12 folios, que non fai máis que contestar á pregunta de si se podería ou non ubicar a depuradora na Silvouta.

  Esta nova idea de Martiño Noriega significará un custe moi elevado a cada familia compostelá, polo que o Grupo Municipal Popular cree que o rexigor compostelá debería ser moito máis responsable á hora de tomar decisións que el non terá que sufrir, pro que si repercutirá moi negativamente nos petos dos veciños.

  Para o Grupo Municipal Popular, o alcalde iniciou unha marcha cara adiante sen pensar nas graves repercusións para os composteláns e nas consecuencias medio ambientais para a capital de Galicia e para concellos limítrofes, dos que algúns teñen afectadas terras en Rede Natura europea, se a cidade continua sen unha depuradora.

  O Grupo Municipal Popular insiste en que a única alternativa viable para que Santiago teña depuradora e se poidan aplicar os fondos Europeos, é a única que ten xa elaborado o seu proxecto.

  Reiterar que “o Goberno de Compostela Aberta estivo negociando como única resposta para a construción da nova depuradora o lugar do Souto ata xaneiro deste mesmo ano e agora sacan da gorra unha solución a todas luces incompleta e ineficaz”.

  Página 1 de 110