>
 • A maioría das luminarias da rúa Diego Bernal, por onde existe un frecuentado paseo, permanecen apagadas e sen a necesaria limpeza e moitas elas ocultas pola vexetación
 • Nas glorietas da estrada que conecta o barrio de Fontiñas coa rúa de Sar o deterioro fai que se formen grandes bolsas de auga que dificultan a circulación de peóns e vehículos
 • O estado do vial e da súa contorna son un espello da realidade da cidade para os miles de visitantes que acoden a actos no Multiusos e na Cidade da Cultura
 • Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2019. A deficiente situación do itinerario que conecta o barrio das Fontiñas coa rúa de Sar, que serve de acceso ao Multiusos das Fontes do Sar, á Cidade da Cultura, á rúa do Viso e onde conflúen sendeiros naturais procedentes do Bosque de Galicia e das Brañas do Sar, presenta un estado de conservación lamentable, motivo polo que o Grupo Municipal Popular vai presentar unha iniciativa plenaria para que o Goberno local actúe de forma urxente neste ámbito.

  As principais deficiencias teñen que ver cos problemas de iluminación na zona peonil que discorre entre a ponte baixo a SC-20 na rúa das Fontes do Sar ata o entronque coa rúa da Ponte do Sar. Nese traxecto de algo máis de un quilómetro, a maior parte das luminarias permanecen apagadas e todas elas se atopan nun pésimo estado de limpeza, reducindo a luminosidade. A maiores, algunhas luminarias foron retiradas e un bo número delas permanecen ocultas pola vexetación.

  Para remediar esta situación sería desexable contemplar a posibilidade de modificar o sistema de iluminación con novas luminarias leds, recolocándoas e orientándoas para que cumpran mellor o seu cometido.

  Outras das actuacións a desenvolver sería a mellora das condicións do acceso rodado, especialmente no ámbito das rotondas e na parte frontal do Multiusos, onde a estreitez da plataforma motiva a invasión de turismos e autobuses, que deterioran o pavimento e as zonas verdes, chegando a provocar coas choivas grandes bolsas de auga que dificultan o tránsito de vehículos e peóns.

  Por outra parte, na rúa Diego Bernal, xusto diante do acceso principal ao Multiusos, existe un taboleiro de anuncios do Concello nun estado lamentable, que require renovación ou retirada.

  A mellora deste ámbito adquire unha importancia especial se temos en conta que, ademais da propia veciñanza da zona, son miles as persoas que circulan por este acceso que serve de conexión a lugares de forte poder de atracción como o Multiusos Fontes do Sar, a Cidade da Cultura ou o Bosque de Galicia.

  >
 • Dúas iniciativas plenarias aprobadas en 2015 e 2018 instaban ao Goberno de Martiño Noriega a impulsar esta infraestrutura ante o Estado
 • O proxecto de construción do enlace Orbital entre a AP-9 e a A-54 foi aprobado en decembro de 2017 e en febreiro de 2018 iniciouse o procedemento de expropiación dos terreos necesarios para a súa construción
 • Non se comprende como cunha tramitación tan adiantada non se inclúa nin un so euro no proxecto de Orzamentos do Estado que permita a licitación deste proxecto no ano actual
 • A actitude inerte de Compostela Aberta neste asunto contrasta coa iniciativa presentada por En Marea no Congreso para solicitar a retirada da prórroga da DIA da Edar do Souto, solicitada pola sociedade pública ACUAES
 • Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2019. O Grupo Municipal Popular vén de dirixir unha serie de preguntas ao Goberno local de Compostela Aberta para coñecer a súa implicación e as xestións realizadas para que o Goberno socialista incluíra no proxecto de orzamentos do Estado para 2019 algunha partida que permitira avanzar na execución do enlace oribital para a conexión entre a autoestrada AP-9 e a autovía A-54, facilitando o acceso ás áreas empresariais da Sionlla e do Tambre.

  Cómpre lembrar que o Pleno da Coroporación aprobou dúas iniciativas en outubro de 2015 e en abril de 2018 nas que se reclamaba que se mantiveran os investimentos previstos e se impulsaran as actuacións para executar este infraestrutura de forma coordinada coas obras de amplicación da capacidade da AP-9, o acceso á cidade da Cultura e o “orbitaliño” sobre a N-550.

  Na actualidade, a ampliación da capacidade da AP-9 está rematada e a punto de rematarse o acceso á Cidade da Cultura, mentres para o “orbitaliño” unicamente se consignan nos orzamentos do Estado de 2019 apenas 100.000 euros (para un total de 7,5 millóns de euros), mentres para o orbital de enlace entre a AP-9 e a A-54 non se consigna nin un só euro, cando o ano anterior se recollia unha previsión de 8M€ (para un total de 26 M€).

  A falta de orzamento para o enlace Orbital causa perplexidade por tratarse dunha actuación co proxecto de trazado aprobado no verán de 2015, co seu proxecto construtivo aprobado en decembro de 2017 e mesmo coa información pública e co procedemento de expropiación de terreos iniciado mediante anuncio no BOE do 22 de febreiro de 2018. Esta avanzada tramitación podería permitir licitar as obras no ano actual, cuestión que requiriría dunha dotación orzamentaria que non figura consignada para o ano actual.

  Tendo en conta estas consideración, non se comprende tampouco a actitude morna e pasiva do alcalde e do Goberno de Compostela Aberta na súa valoración do proxecto de Orzamentos do Estado, unha actitude que contrasta co seu papel proactivo desempeñado pola organización política En Marea para presentar ante o Congreso dos Deputados, en decembro pasado, unha proposición para solicitar do Goberno do Estado a desestimación da solicitude de prórroga da declaración de impacto ambiental (DIA) presentada pola sociedade estatal ACUAES que permitiría manter a validez da tramitación ambiental da estación depuradora do Souto ata o ano 2020.

  A vista desta actitude, parece claro que o Goberno de Martiño Noriega mostra máis interese en apoiar a paralización dunha actuación ambiental en marcha como a EDAR que en impulsar unha actuación viaria paralizada como o Orbital.

  >
 • O Grupo Popular considera que, malia conter algún aspecto positivo, “no seu conxunto o proxecto é unipersoal, irreflexivo, chapuceiro, mezquino, e nalgúns aspectos contraproducente”
 • Sánchez Brunete denuncia o desprezo ao departamento de Tráfico por parte de Jorge Duarte, que propón “unha modificación baseada nas súas elucubracións teóricas e non na experiencia da ORA rexistrada ata o momento”
 • Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019. O Grupo Municipal Popular presentará, cando menos, una emenda ao proxecto de modificación da Ordenanza da O.R.A a fin de que se valore a eliminación ou minoración da taxa para os cidadáns de Santiago que abonen os impostos no municipio. Malia que é unha Ordenanza Fiscal a que concreta a contía da taxa de estacionamento, o feito impoñible establécese naquela Ordenanza “de acordo” coa Ordenanza da O.R.A, que pode excepcionar do cobro da taxa a determinados perfís de usuarios, como o serían os contribuíntes composteláns.

  O Grupo Popular entende que no caso cos contribuíntes santiagueses a oferta de estacionamento en superficie e o servizo de ordenación do mesmo debe facerse con cargo ao orzamento xeral do concello, sen impoñerlles unha taxa ou “copago” engadido aos seus impostos, tal e como sucede coa oferta doutros servizos municipais que non conlevan copago.

  O Grupo Popular advirte que o proxecto responde as “elucubracións teóricas do señor Duarte e non á experiencia da O.R.A rexistrada ata agora no departamento de Tráfico”. De feito, no expediente non se inclúe ningún informe deste departamento, o que levará aos populares a pedirlle explicacións ao señor Duro vista a súa “inhibición”.

  O Grupo Popular considera que o proxecto da nova Ordenanza da O.R.A consolida a mesma como un mero sistema de recadación, sen preocuparse nin pola optimización das escasas prazas de estacionamento nin por unha configuración equitativa do dereito de acceso as mesma, e sen valorar as consecuencias que poden ter determinadas modificacións..

  Página 1 de 159