O Partido Popular de Santiago, a través do vicevoceiro José Antonio Constenla, pediu hoxe a implantación dunha serie de medidas para reactivar o Mercado de Salgueiriños. Así o edil popular salientou que a venta ambulante supón, sobre todo nas persoas de maior idade, a única forma de xerar sustento á comunidade xitana, polo que “non podemos darlle ás costas a un colectivo que está pasando verdadeiros problemas económicos polos cambios nos hábitos de consumo”.

Constenla deixou claro que “desde o PP de Santiago apostamos pola posta en marcha dun Plan de Dinamización da Venta Ambulante para o mercado de Salgueiriños”, como maneira de darlle viabilidade e visibilidade superando así a consideración xeral marxinalista cara ao sector.

Neste senso o vicevoceiro propuxo a creación dunha Mesa de Traballo permanente, onde estean representados os vendedores ambulantes, con capacidade para presentar propostas. Ademais considerou clave a regularización dos mercadillos como forma de integración da comunidade xitana e a contribución ao aumento do número de usuarios.

Para acadar eses obxectivos, destacou Constenla, propoñemos un Plan de Dinamización con 5 medidas a traballar co sector:

  1. Creación dunha Estratexia de Promoción na que se implementen medidas extraordinarias que modernicen e melloren a imaxe, prestacións, servizos e produtos do mercado, entendendo isto como unha expresión do comercio local e de proximidade. Este programa debe abordarse, sinalou o edil popular, “desde a loita contra a exclusión social, de xeración de economía para colectivos en risco de exclusión, para combatir o antixitanismo e fomentar a diversidade cultural”. A isto engadiríanselle accións publicitarias para lograr unha maior visibilidade social (carteis, autobús ao mercadiño…).
  2. Mellora das infraestructuras. Habería que plantexarse un cambio de ubicación que evite a deslocalización nunha zona periurbana, ademais de mellorar os servizos que empregan no mercado como poder ser os aseos portátiles.
  3. Exoneración de taxas municipais. As condicións climatolóxicas impiden en moitas ocasións a colocación dos postos o día que lles correponden mercado, polo que non deberían seguir pagando as taxas cando non poidan exercer a súa actividade económica.
  4. Mellorar e correxir as limitacións en canto ao horario. Catro horas durante a mañá un día á semana non é suficiente e semella absolutamente incoherente coa liberalización económica xeral, por iso propoñemos autorizar mercadiños especiais con motivo de festas ou celebracións.
  5. Establecer liñas de créditos e axudas para a venta ambulante. Non parece razoable que haxa axudas e subvencións para outros sectores comerciais da cidade pero non para este tipo de comercio, sempre que estean regularizados. No seu caso as axudas deberían ir dirixidas a poder usarse para a adquisición de novos produtos posto que unha das principais dificultades coas que se atopan é a falta de liquidez para comprar novos stocks de mercancías.