Borja Rubio, concelleiro do Partido Popular no Concello de Santiago de Compostela, anunciou hoxe unha proposta destinada a mellorar a conciliación familiar durante a tempada de verán. Esta iniciativa será formalmente presentada no próximo pleno municipal, co obxectivo de centralizar e integrar toda a oferta de programas de conciliación, facilitando así a organización e planificación das familias compostelás.

“Na actualidade, as familias de Santiago enfróntanse á complexidade de acceder a diferentes programas de conciliación que se publican por separado e en distintas datas, con prazos de inscrición descoordinados. A nosa proposta busca unificar estas actividades nunha campaña de verán integrada, permitindo unha mellor accesibilidade e planificación”, declarou Borja Rubio.

A proposta inclúe o desenvolvemento dunha campaña de comunicación integral que utilizará múltiples canles, como a web municipal, redes sociais, cartelería e medios de comunicación, para asegurar unha ampla e eficaz difusión da oferta de conciliación. Ademais, solicítase aumentar significativamente o número de prazas nos campamentos de verán e diversificar as localizacións para abarcar máis centros educativos, incluíndo zonas que actualmente non están cubertas de forma axeitada.

“A centralización da información e a unificación dos prazos de inscrición facilitarán a organización das familias, reducindo o estrés e as complicacións que afrontan actualmente. Esta medida non só facilita a vida das familias, senón que tamén reflicte o noso compromiso para facer de Santiago de Compostela unha cidade máis inclusiva e organizada,” engadiu Rubio.

Esta iniciativa representa un paso significativo cara a mellora da conciliación familiar e reflicte o compromiso do Partido Popular co benestar das familias compostelás. Así, “instaremos ao órgano de Goberno local a realizar as accións necesarias para crear unha campaña de verán integrada que mellore a publicidade e aumente o número de prazas nos campamentos de verán”, sentenciou Rubio.