O vicevoceiro Popular preguntará no Pleno que medidas está a tomar o Goberno Bugallo para controlar as concentracións nocturnas nos parques públicos, para evitar ruídos e consumo de bebidas

O vicevoceiro Popular preguntará no Pleno que medidas está a tomar o Goberno Bugallo para controlar as concentracións nocturnas nos parques públicos, para evitar ruídos e consumo de bebidas

Desde hai xa un tempo, son numerosas as queixas da veciñanza sobre o estado e control de usos dos distintos parques públicos da cidade, por parte dos responsables nesta materia do Goberno Bugallo, pero como nesta e outras moitas materias, o desleixo e o descontrol son...