O Partido Popular denuncia que, despois dun ano en funcionamento e xa con nove millóns de euros gastados, a recollida do lixo en Santiago ten máis problemas que antes

O Partido Popular denuncia que, despois dun ano en funcionamento e xa con nove millóns de euros gastados, a recollida do lixo en Santiago ten máis problemas que antes

• O voceiro Popular destaca que resulta incomprensible que un servizo no que se tiveron anos para negocialo e preparalo, teña “tal cantidade de desfeitas e sume un grao de incumprimento tan elevado”, mentres, os responsables desta situación, o alcalde Bugallo e a concelleira Mila Castro, aseguran que isto “se resolverá grazas ao modelo ensaio/erro”.