O Partido Popular denuncia que, despois dun ano en funcionamento e xa con nove millóns de euros gastados, a recollida do lixo en Santiago ten máis problemas que antes

O Partido Popular denuncia que, despois dun ano en funcionamento e xa con nove millóns de euros gastados, a recollida do lixo en Santiago ten máis problemas que antes

• O voceiro Popular destaca que resulta incomprensible que un servizo no que se tiveron anos para negocialo e preparalo, teña “tal cantidade de desfeitas e sume un grao de incumprimento tan elevado”, mentres, os responsables desta situación, o alcalde Bugallo e a concelleira Mila Castro, aseguran que isto “se resolverá grazas ao modelo ensaio/erro”.

Os Populares esíxenlle ao Goberno Bugallo que arranxe as múltiples deficiencias que existen na rúa Ponte de San Lázaro para evitar o perigo que supón o estado desta zona para a veciñanza

Os Populares esíxenlle ao Goberno Bugallo que arranxe as múltiples deficiencias que existen na rúa Ponte de San Lázaro para evitar o perigo que supón o estado desta zona para a veciñanza

Non hai como pasar só uns minutos na rúa Ponte de San Lázaro para comprobar que o alcalde Bugallo ou leva case un mandato sen pasear por alí ou ben dalle igual arranxar os problemas que alí pode ver cando, supostamente, transita pola zona. Hai uns días, o candidato á...